středa 28. května 2014

Mít, nebo být? - Erich Fromm

Žít přítomným okamžikem. Žít, namísto snažit se všechno vlastnit. Užívat si života, namísto trávit dlouhé hodiny prací, která nám nedává vnitřní smysl. Téma, o kterém bylo v posledních několika letech napsáno mnoho knih. Erich Fromm napsal tu svou již v roce 1976. Sám navrhuje v knize možná řešení, přesto jako by se nic nestalo. Možná i bohudík. Fromm na jedné straně odsoudí socialismus a o pár řádků dál navrhuje nový systém socialismu.

"To neznamená, že socialistické země musí být desocializovány, ale že jejich atrapa socialismu musí být nahrazena pravým humanistickým socialismem."

Fromm v knize ze široka rozebírá možnosti socialismu, možnosti vzdělaných lidí a systém řízení státu, který nás vyvede ze svízelné situace a pomůže nám jednou provždy dosáhnout štěstí a životní spokojenosti.

Kniha přitom začíná velmi nevinně. Fromm na několika prvních stranách rozebírá dopodrobna problematiku mít versus být. Tedy problematiku získávat hodně peněz, abych si mohl hodně věcí koupit versus žít plnohodnotný život a užívat si každý okamžik bez nutnosti všechno to kolem sebe vlastnit. 

"Protože společnost, ve které žijeme, zasvětila svůj život získávání majetku a vytváření zisku, jen zřídka spatříme nějaký doklad o existování v modu bytí a většina lidí považuje modus vlastnění za nejpřirozenější, ba dokonce za jediný přijatelný způsob života."

"Oproti dnešnímu přesvědčení, že lidé, kteří jsou hnáni hlavně žádostí po penězích, majetku nebo slávě, jsou normální a dobře přizpůsobení, Spinoza je považuje za zcela pasivní a v podstatě nemocné."

V první části knihy naleznete detailní rozbor problematiky mít versus být. Osobně považuji tuto část za nejvíce přínosnou a záživnou. Fromm zabíhá do naprostých detailů, poukazuje dokonce na skutečnost, že si přivlastňujeme naprosto vše. Například říká, že tvrdíme, že máme nemoc namísto abychom řekli, že jsme nemocní. Mód vlastnění naprosto převládá v dnešní společnosti. 

Druhá třetina knihy představuje metodická východiska pro závěrečnou část. Fromm rozebírá Bibli a mnoho děl od nejrůznějších myslitelů včetně Karla Marxe. V závěrečné části na těchto dílech staví svou představu socialismu.

Nečekejte jednoduchou četbu do tramvaje. Filosofické dílo "Mit, nebo být?" vás donutí přemýšlet. Osobně doporučuji první část knihy. Koho zajímá víc, tak snad i tu druhou a kdo chce vědět, jakým směrem bychom se neměli ubírat, může si přečíst i závěrečné pojednání o Frommově verzi socialismu.


Hodnocení: 4/5

Autor: Erich Fromm
Počet stran: 232
Nakladatelství: Aurora

Žádné komentáře:

Okomentovat