čtvrtek 20. února 2014

Yenkee z Connecticutu na dvoře krále Artuše - Mark Twain

Spor mezi republikou a monarchií je ústředním tématem knihy Marka Twaine Yenkee z Connecticutu na dvoře krále Artuše. Hlavní postavou je Hank Morgan, inženýr žijící v 19. století, který se ocitá v roce 528 na dvoře krále Artuše. Nepřichází sem ovšem jako vážený inženýr, ale jako zajatec, kterého nečeká nic lepšího než smrt oběšením. 

Hanka od smrti osvobodí náhoda v podobě zatmění slunce několik dní po jeho příchodu na hrad. Yenkee o zatmění ví, prohlásí se za kouzelníka a hrozí nekonečnou nocí na zemi. Zatmění skutečně přichází a z Yenkeeho se stává vážený kouzelník. Artuš mu nabízí půl království, ale Hank odmítá a chce jen jediné, stát se prvním ministrem. Získává tak v podstatě neomezené možnosti a moc, a ihned se pouští do svého velkého díla přeměny monarchie v republiku. Optimalizuje daně, zavádí školský systém, moderní továrny a mnoho dalších vymožeností 19. století.

Klacky pod nohy Yenkeemu neustále hází kouzelník Merlin, ze kterého si Hank dělá srandu. Yenkee, kterého lidé přejmenují na Šéfa předvede několik dalších "kouzelnických" kousků, čímž upevňuje svoji moc a naopak snižuje vážnost kouzelníka Merlina. Podobně se Šéf snaží otupovat moc šlechty a naopak ukazovat prostým občanům, že oni mohou mít moc, pokud bude zavedena republika a všeobecné volební právo. 

Šéfa všichni poslouchají, ale jejich "zabedněnost" tolik typická pro člověka z šestého století jim nedovoluje představit si, že oni, prostý lid, by mohli mít jakoukoliv moc a nemuseli by být pouze otroky šlechty a krále. 

Z příběhu je patrné Twainova nenávist k církvi a dědičné šlechtické moci. Přesto si Twain uvědomuje, že síla těchto institucí je příliš velká na to, aby je jednoduše smetl ze stolu a prohlásil Anglii republikou s rovným volebním právem všech lidí.

Šéf tak pomalu trousí po zemi vymoženosti z 19. století jako je mýdlo a nebo telegraf a snaží se rozšiřovat civilizaci. Sám mnohokrát promlouvá s prostými lidmi a snaží se jim otvírat oči aby mohli vidět možnosti, které zatím neviděli. Neustále ovšem naráží na absurdnosti a nepochopení od šlechty a Merlina. Postupně osvobozuje lidi z královských věznic, kteří byli uvězněni často v podstatě za nic, z libosti příslušného šlechtice. Z Merlina postupem času dělá kouzelníka na počasí, čímž jen definitivně zdiskredituje.

Twain ukazuje v knize, a domnívám se, že úmyslně zveličuje, dvě lidské vlastnosti a to sice naivitu, kdy lidé věří každé povídačce a s tím související druhou vlastnost a to sice lež. Šlechtice Twain líčí jako největší lháře a zároveň jako jedince, kteří dokáží kterékoliv lži uvěřit. Narážel tímto Twain na politické špičky své doby? Nebo nám jen chtěl poukázat nesmysli, kterým sami občas věříme?

Prostřednictvím Šéfa, který se na jedné straně mezi šlechtici vydává za mocného kouzelníka a na druhé straně mezi prostými lidmi se objevuje v převlečení za chudého člověka, nám Mark Twain poukazuje na nerovnosti ve společnosti. Šlechtici hodují dokud jim téměř břicho nepraskne, zatímco prostí lidé jsou často vyhublí a nemají co do úst, jelikož část úrody jim zabavila církev a další část právě bohatá šlechta. Obdobně Twain poukazuje na nesprávnost a nespravedlnost otroctví.Twain zapracoval do knihy i milostný příběh Hanka s Alinou a celý příběh se vyvíjí až neuvěřitelně pohádkově. Posledních několik stran ovšem poklidný děj naprosto zvrátí a přivedou Šéfa do rozhodující bitvy. A jak to celé dopadne?    ...neřeknu.

Kniha vás pobaví, u některých pasáží se bude smát, až se budete za břicho popadat, jindy vás kniha unudí k smrti. Některé popisy a vyprávění jsou až přespřiliš zdlouhavé a nudné, přesto budete chtít se přes tyto pasáže prokousat, abyste věděli, jak to celé dopadne.

Hodnocení: 3/5

Autor: Mark Twain
Počet stran: 411
Nakladatelství: Levné knihy kMa

Žádné komentáře:

Okomentovat